Thursday, September 21, 2023

சாமானனியனின் சந்தேகங்கள்


 அறம் பதிப்பகம்

முற்போக்கு நூல்களின் களஞ்சியம்


"சாமானியனின் சந்தேகங்கள்" ( Doubts of Common Man) 


ஆனந்த விகடன் இதழில் வெளிவந்த கேள்வி பதில்களின் தொகுப்பு. தேனி மு. சுப்ரமணியன் எழுதியது. விலை ரூ 370/ கொரியர் செலவுடன் ரூ. 420/ரூபாய் தொகையை ஜி பேயில் எண்: 9150724997

இதையும் படியுங்கள்